Site Maker

eSports Association

z siedzibą w Katowicach to organizacja non-profit mająca na celu popularyzację e-sportu w Polsce skupiając się między innymi na inicjatywach oddolnych i amatorskich.


W naszych działaniach kierujemy się wartościami sportowymi:
zasadą fair-play oraz fundamentalnymi zasadami olimpizmu.Nasze aktualne projekty:

(czym obecnie zajmujemy się w eSports Association)

Biuletyn
e-sportowy

Pierwszy w naszym kraju biuletyn, który wyjaśnia podstawowe zagadnienia dotyczące świata sportów elektronicznych oraz przybliża ciekawe inicjatywy z nim związane. Skierowany jest między innymi do osób niezwiązanych jak dotąd ze sportem elektronicznym - do rodziców, nauczycieli i przedsiębiorców.

Ogólnopolski Kongres
Sportów Elektronicznych (OKSE)

Coroczny OKSE jest okazją do dialogu między osobami ze środowiska naukowego, administracyjnego, biznesowego i e-sportowego.
Tematyka, zaproszeni goście oraz prelegenci sprawiają, że wydarzenie staje się inkubatorem wiedzy i inspiracją dla dalszych działań.

Program edukacyjny
wraz z platformą e-learningową

Sport elektroniczny jako platforma komunikacji oraz element funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie informacyjnym. Opracowaliśmy autorski program nauczania, przy tworzeniu którego pomagały nam m.in. profesjonalne zespoły e-sportowe trenujące w Katowice Gaming House.

Jest jeszcze jedna przeszkoda, którą musimy pokonać – świadomość społeczna

Musimy zmienić fałszywy stereotyp postrzegania e-sportu
i tzw. gracza komputerowego.

 Celami Stowarzyszenia są:

(za: statut Stowarzyszenia Sportów Elektronicznych)

1. Propagowanie
i rozwój e-sportu

oraz jego dyscyplin, organizowanie życia e-sportowego, a w konsekwencji – krzewienie kultury, w tym kultury fizycznej i sportu w społeczeństwie.

2. Szkolenie
e-sportowe

Tworzenie warunków do uprawiania sportu elektronicznego.

3. Współzawodnictwo e-sportowe

Przyswojenie zasad i reguł rozgrywki poszczególnych dyscyplin sportów elektronicznych, przygotowanie zawodników do uczestnictwa w rywalizacji sportowej i systemach współzawodnictwa, uczestnictwo w zawodach sportów elektronicznych.

4. Wychowanie
przez e-sport

Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości młodych ludzi poprzez uczestnictwo w realizacji celów i zadań statutowych Stowarzyszenia, w rezultacie ukształtowanie ich pod względem fizycznym, moralnym i umysłowym, a także przygotowanie do życia w społeczeństwie.

5. Profilaktyka
e-sportowa (opieka) 

Zapobieganie niekorzystnym zjawiskom związanym z uprawianiem sportów elektronicznych, ze szczególnym naciskiem na ochronę i promocję zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego młodego człowieka.

Chcieliśmy połączyć młodość z doświadczeniem, znajomość sportów elektronicznych i procesów gospodarczych z praktyką dyscyplin sportowych. 

W konsekwencji udało nam się powołać i zarejestrować w KRS nasze Stowarzyszenie
z siedzibą w Katowicach – stolicy polskiego e-sportu. 

Partnerzy eSports Association:

Katowice Gaming House to jedno z pierwszych tego typu miejsc w Europie, stworzone do przeprowadzania profesjonalnych e-sportowych bootcampów. Wizyty czołowych drużyn z całego świata (m.in. Australia, Brazylia, USA) są dla nas doskonałą okazją do wymiany doświadczeń
i wiedzy nt. odpowiedzialnego i efektywnego treningu e-sportowego. Wkrótce mamy nadzieję dzielić się ta wiedza z młodzieżą w szkołach za pomocą naszej platformy e-learningowej.

EXA Studio to firma z wieloletnim doświadczeniem w produkcji telewizyjnej i filmowej. Pracowali na największych imprezach
e-sportowych w Europie oraz przy ogólnopolskich kampaniach reklamowych. Ich doświadczenie i wsparcie techniczne dotyczące szeroko rozumianych multimediów stanowi dla nas nieocenioną
pomoc przy realizacji kolejnych projektów.

Budowanie inicjatyw oddolnych to podstawa, na której - według nas - powinien opierać się rozwój sportu elektronicznego w Polsce. 

Wierzymy, że merytoryczna wymiana doświadczeń jest kluczowa do wzajemnego rozwoju.

Kontakt dla mediów:

office@eSportsAssociation.pl

Biuletyn e-sportowy:

Rafal.Trybus@eSportsAssociation.pl


Marketing i promocja:

Kamil.Wiaderny@eSportsAssociation.pl

Dziękujemy za wiadomość!